• International Health Srbija
  • International Health Rumunija

Berina Spahalić, članovi košarkaškog kluba Spars

  •  Datum:
    27.03.2014.
  •  Kategorija:
  •  Opis:
    Berina Spahalić, PR manager IH sa korisnicima GE132, košarkašima KK Spars