Članak objavljen u Urban Magazinu 17.10.2013. godine
GE132