Gost emisije:
Berina Stambol, direktorica marketinga IH

Tema:
Imunitet djece