Pero Solar
Piše:
dr. Pero R. Solar

Kako dodaci prehrani djeluju na organizam?

Za razliku od klasičnih lijekova koji djeluju brzo i intenzivno, ali daju neželjene efekte, biološki aktivni preparati se uzimaju u dužem vremenskom periodu, njihovo djelovanje je blago, bez neželjenih reakcija. Primjena biološki aktivnih preparata omogućuje da se postepeno i ciljano obnovi organizam bez nanošenje štete. Pri korištenju biološki aktivnih preparata na fiziološke i patološke procese utiču materije koje su srodne organizmu i koje su mu fiziološki potrebne. Pri tome, preparati ne izazivaju odbrambene reakcije ili odbacicvanje.

“Istraživanja su pokazala, da je moguće korištenjem biološki aktivnih dodataka ishrani smanjiti doze osnovnih lijekova za značajnih 1,5-8 puta, takođe je moguće skratiti ukupno vrijeme trajanja liječenja oboljenja, produžiti period remisije i smanjiti vrijeme na koje se propisuju osnovni lijekovi, prelazeći nakon uklanjanja akutnih pojava na monoterapiju uz korišćenje biološki aktivnih preparata.”

*Važna napomena: Dužni smo ispoštovati sve naloge nadležnog ljekara, uzimati svu propisanu terapiju, ispoštovati sve predviđene medicinske procedure, a ljekar je taj koji će eventualno korigovati našu terapiju, na osnovu objektivnih medicinskih nalaza. To ne možemo i ne smijemo sami! To je nadležnost ljekara i medicinske struke. Sve drugo je zloupotreba.

Čini mi se, da smo došli do nove tačke dodira farmakologije i dijetologije i da ta tačka može označiti i novi pravac u medicini, mikronutrientologije, za koju jedan od važnijih zadataka predstavlja zasnivanje, stvaranje i preventivna primjena mikronutrijenata različitog porijekla i građe u kombinaciji sa ljekovima savremene medicine. Tako dolazimo do pojma komplemetarne medicine, koja i u svijetu i kod nas ima sve više pristalica. Biološki proizvodi GE132 i GE132+ Natural su efikasni katalizatori kiseonika, moćni antioksidansi i imunostimulatori.

Prednosti GE132 i GE132+ Natural

Treba se istaknuti važna uloga GE132 i GE132+ Natural u snažnoj podršci donacije i funkcije kiseonika. Osnovni proces u toku koga se oslobađa energija je sjedinjavanje kiseonika sa hranljivim materijama iz unijete hrane. Uslov da se to dogodi je aktivacija kiseonika. Ta aktivacija dešava se pod uticajem citohromoksidaze – fermenta disanja vezanog za površinu mitohondrije.

Ovaj ferment je prisutan u izvanredno maloj količini (1:40 miliona dijelova žive materije). Naučnici dokazuju da GE132 i GE132+ Natural kao dodaci prehrani mogu značajno uticati na ekspresiju gena zaduženog za njegovo stvaranje. Treba napomenuti da je svojevremeno na kiseoničkom deficitu O.Warburg temeljio svoju teoriju nastanka maligniteta za koju je dobio Nobelovu nagradu. Ispravno zaključujemo GE132 i GE132+ Natural su antikancerogeni!!!

Znamo, da su antioksidansi materije koje štite ćelije od oksidacijskog djelovanja slobodnih radikala. Slobodni radikali su hemijska jedinjenja velike reaktivnosti usljed prisustva “nesparenih” elektrona u spoljnoj elektronskoj ljusci. Nastaju svakodnevno u organizmu kao proizvodi razlaganja kiseonika u procesu oksidacije hrane u ćelijama, odnosno stvaranja energije neophodne za život. “Vrlo rado” se vežu s materijama sa kojima dolaze u kontakt u hemijskoj reakciji, poznatoj pod nazivom oksidacija.

Vezivanjem slobodnih radikala na lipide, ugljenehidrate, bjelančevine i genetski materijal nastaju nove lančane reakcije i oštećenja. Nagomilavanje slobodnih radikala narušava zdravlje i ubrzava starenje pa postajemo podložni nizu degenerativnih promjena i samim tim bolesti.

Organizam može vlastitim obrambenim snagama (prirodnim antioksidansima) savladati određenu količinu slobodnih radikala. Kapacitet stvaranja antioksidanasa je uslovljen  ne samo genetski i polom, već i životnom dobi, čovjekovim  navikama, naročito navikama u prehrani. Što smo stariji BAD postaju neophodniji. Mnoge fitohemikalije ili  fitonutrienti – materije iz voća, povrća i žitarica koje blagotvorno djeluju na zdravlje, neutralizuju slobodne radikale.

Fitohemikalije kao što je i aktivni princip (GE132 i GE132+ Natural ) čine zapravo obrambeni sastav biljaka koje inače ulaze u sastav ovog proizvoda a vrlo su moćni antioksidansi. Oni djelotvorno štite od mnogih bolesti, kao što su hipertenzija (povišeni krvni pritisak), srčana oboljenja, kancer, diabetes mellitus (šećerna bolest), opstruktivne bolesti pluća, osteoporoza… upravo one bolesti koje odnose najviše života.

Proizvodi GE132 i GE132+ Natural imaju moćno imuostimulativno i imunomodulatorno svojstvo što ga preporučuje kao izbor u potpomaganju terapije autoimunih bolesti koje uzimaju sve više maha. Uzimanjem ovog preparata vraća se na normalu funkcija T i B limfocita i brojne ćelije koje formiraju antitela ali ne povećavaju ih iznad nivoa normale.

Zdravstvene koristi antioksidanasa

 • usporavaju starenje
 • snižavaju nivo holesterola
 • smanjuju rizik od ateroskleroze
 • štite od srčanog i moždanog udara
 • ukupnim delovanjem smanjuju rizik nastanka raka
 • pomažu detoksikaciju od kancerogenih materija
 • usporavaju napredovanje Alzheimerove bolesti
 • štite oči od procesa odumiranja makule, čuvari vida
 • pomažu u odbrani od štetnih posljedica duhanskog dima
 • pružaju zaštitu od hroničnih opstruktivnih bolesti pluća
 • pružaju zaštitu od ekoloških zagađivača, kojih je sve više.